Polski English Deutsch Biuro Inżynierskie SBD
Aktualnie jesteś na: O firmie
O firmie
  • Biuro Inżynierskie „SBD” utworzone zostało w roku 1992 pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „SBD” Spółka Cywilna Biuro Inżynierskie przez trzech inżynierów budownictwa, którzy pozostają jej współwłaścicielami do dzisiaj. Są to:

    dr inż. Jerzy Skotny wpis do ewidencji działalnosci gospodarczej 65721
    mgr inż. Rafał Błażejowski wpis do ewidencji działalnosci gospodarczej 65720
    mgr inż. Tomasz Denis wpis do ewidencji działalnosci gospodarczej 65719

    Firma jest płatnikiem podatku VAT o numerze NIP 573-021-10-02, Regon IDS 151008846 i jest wpisana do ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie Miasta Częstochowy pod numerami jak powyżej.

  • Naszą profesjonalność potwierdzaja uzyskane dyplomy





Strony www: OSI Go3.pl 2010